Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap

Programmet för dig som är intresserad av räddnings- och säkerhetsyrken.

Räddning och säkerhet, i samarbete med Räddningstjänsten, Polisen, Sjöräddningen och Yrkeshögskolan

Inom samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder skolan beteendevetenskaplig inriktning med en profil mot räddning och säkerhet. Du får en högskoleförberedande utbildning, med praktiska moment och kontakt med arbetslivet.

Samarbetspartners

Med profilen räddning och säkerhet, samarbetar skolan med olika verksamheter inom räddnings- och säkerhetsyrken. Skolan har ett nära samarbete med Räddningstjänsten på Orust, deras personal kommer att hjälpa till med att anordna intressanta studiebesök.

Det finns möjlighet att göra studiebesök på Yrkeshögskolan i Svanesund om du är intresserad av räddningsdykning och övrig säkerhet.

Vill du ägna dig åt räddning och säkerhet i vatten, utan att dyka, kan Sjöräddningen på Käringön, vara något för dig.

Naturguidning - friluftsliv?

Det finns även möjlighet att välja kursen Naturguidning där friluftsliv ingår. I den kursen utnyttjar vi de fantastiska naturupplevelser, till skogs och till havs, som erbjuds på Orust.

Relaterade artiklar

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

×
Ställ en fråga