Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ansök till

När du börjar plugga börjar också din karriär. Vill du få tips om passande praktik, traineeprogram eller deltidsjobb kan du fylla i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'.

Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Energiingenjör
- förnybar energi 180 hp

Är du intresserad av solenergi, bioenergi och vindkraft? Vill du arbeta med omställningen av dagens energisystem? Programmet innehåller bland annat energisystemets utformning, energianvändning, energieffektivisering och förnybara energikällor.

Det omfattande arbetet att omforma och effektivisera energisystem har pågått i många år och är idag ändå bara i början av processen. Inom EU och i världen ligger Sverige långt fram när det gäller ökad användning av alternativa energikällor, optimering av processer och systemlösningar. Detta område är mångfasetterat, dynamiskt och genomgripande med direkt koppling till klimatfrågan, miljöaspekter och ekonomi.

Du som söker till programmet är till exempel intresserad av hur framtidens energitillförsel ska organiseras, av ny energiteknik, av energiteori och frågor om hur energi ska användas på ett så miljörationellt sätt som möjligt. Under utbildningen kommer du att studera förutsättningarna för förnybar energi och hur energianvändningen kan bli effektivare.

På schemat hittar du ett brett utbud av kurser inom miljö- och energiområdet. Tonvikt läggs på särskilda kurser inriktade på förnybar energi, energihushållning och energisystemet som helhet.

Du kommer att göra många studiebesök på företag och anläggningar. Laborationer och projekt är också vanliga under utbildningens gång.

Examen

Högskoleingenjörsexamen och teknologie kandidatexamen.

Studier utomlands

Du kan välja att göra ditt examensarbete utomlands. Finansiering kan bland annat ske genom olika stipendier, till exempel MFS-stipendiet. Val av studieort och innehåll sker i samråd med studierektor och examensarbetets handledare.

Arbetsområden

Arbetsmarknaden spås vara god då den nya tekniken ofta är småskalig. Detta skapar många nya arbetstillfällen för ingenjörer och goda möjligheter att starta nya företag. Efter din utbildning kommer du att ha möjlighet att arbeta med utveckling och utvärdering, system- och teknikanalyser, rådgivning och information, drift och underhåll, projektering, planering och dimen-sionering.

Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A. Områdesbehörighet 8. För vårterminsstart med teknisk bastermin: Ma C.

Övrigt

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka vidare till Magisterprogram i energiteknik – förnybar energi.

Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi, 60 hp

Detta program är utformat speciellt för ingenjörer som vill fördjupa sina kunskaper inom modern energiteknik. Det innehåller en stor del förnybar energi.

Målet med denna utbildning är att du ska kunna komplettera och fördjupa dina kunskaper inom energiområdet. Energiområdet är till sin karaktär gränsöverskridande. Det finns många kopplingar till andra utbildnings- och forskningsområden. Till exempel miljö, maskinteknik, elteknik och ekonomi.

Vår utgångspunkt för utbildningens innehåll är att det är viktigt att ha en övergripande kunskap om miljöpåverkan från olika energikällor och deras för- och nackdelar i ett globalt perspektiv.

Utbildningen innehåller avancerade delar inom energiteknik som är lämpliga för arbeten inom utveckling och användning av ny teknik för förnybar energi. Det är även en god grund för fortsatta forskarstudier inom energiområdet.

Efter avslutad utbildning skall du ha kunskap och förståelse för komplicerade processer inom modern och aktuell energiteknik och hur de kan användas.

Examen

Magisterexamen
Relaterade artiklar

  Vill du göra som 893 andra den senaste månaden?

  När du börjar plugga börjar också din karriär. Vill du få tips om passande praktik, traineeprogram eller deltidsjobb kan du fylla i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'.

  Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

  Villkor

  ×
  Ställ en fråga