Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Medicinsk sekreterare

300 Yh-poäng

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av administrativt arbete inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag eller forskning. Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare. Du får aktuell och uppdaterad kunskap och färdighet inom de olika verksamhetsområden som präglar modernt medicinskt administrativt arbete. Arbetslivet har deltagit aktivt i utformningen av utbildningens innehåll och finns med under utbildningens genomförande. 20 procent av utbildningen är arbetsplatsförlagd genom kursen Lärande i arbete - LIA.

Utbildningsstart

14-15 januari 2013.

Utbildningsort

Västerås, en dag i veckan.

Sista ansökningsdag

15 oktober 2012.

Studieupplägg

Utbildningen sker på heltid och erbjuder en flexibel arbetsform genom en kombination av lärarledda utbildningsdagar, tid för självstudier och arbete genom vår webbaserade lärplattform. En dag i veckan kommer att vara lärarledd. Under LIA-perioderna förläggs utbildningen till en arbetsplats på heltid.

Kurser

 • Anatomi och sjukdomslära (25p)
 • Ekonomi (10p)
 • Engelskt yrkesspråk (15p)
 • Handledning (10p)
 • Hälso- och sjukvårdsjuridik (20p)
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation (15p)
 • IT-verktyg i vården (20p)
 • Klassificering av sjukdomar och hälsoproblem (30p)
 • Kommunikation (25p)
 • Kvalitet och utveckling (10p)
 • LIA 1, Lärande i arbete (30p)
 • LIA 2, Lärande i arbete (30p)
 • Medicinsk dokumentation (30p)
 • Medicinsk terminologi (30p)
( 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier)

Behörighet

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom Svenska A och B, Engelska A, Matematik A och Datorkunskap eller motsvarande kunskaper. Dessutom måste du klara tester i svenska och tangentbordsfärdighet.

Om du har grundläggande behörighet samt de övriga betyg som krävs kommer du att kallas till ett test. Testtillfällen: 12, 13, 19, 20 och 21 november 2012.

Urval

Urval sker genom att meritpoäng ges utifrån betyg, tidigare utbildning och/eller arbete inom området, tidigare utbildning och/eller arbete inom vård och omsorg, tidigare utbildning och färdigheter inom administration och data samt särskilt prov. Två urvalsgrupper används, i den ena ger alla urvalsgrunder meritpoäng och i den andra räknas betygen inte med. Ansökan

Ansökningsblankett skrivs ut och skickas till MedLearn, blanketten och mer information kan hittas under "Läs mer och ansök" fliken.

Kursorter

Relaterade artiklar

Ansök till Medicinsk sekreterare, MedLearn

Om du vill få mail med studentrabatter och studietips kan du fylla i din e-postadress nedan innan du klickar på Ansök nu.

Nyhet: Du kan även få tips om passande deltidsjobb!

Villkor

×