Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Integrationspedagog

 • Vill du hjälpa flyktingar att hitta sin tillvaro i Sverige?
 • Vill du jobba med ensamkommande flyktingbarn eller på asylboende?
 • Vill du öka din förståelse för människor med annan kultur?

Integrationspedagogutbildningen är till för dig som vill arbeta inom social omsorg med flyktingar och invandrare. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen och kännedomen om flyktingars situation i det nya hemlandet tillika deras ursprung och bakgrund. Vår utbildning ger dig kunskap att på ett professionellt sätt bemöta och hantera svåra samtal. Du kommer även att få verktyg för att lära dig kommunicera med människor i svåra kriser.

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Det är inte en högskoleutbildning. Du får hemskickat utbildningsmaterial via post tillsammans med instruktioner om vad som ska läsas och vilka uppgifter som ska lämnas in till handledaren. Under hela kursen har du tillgång till en handledare via mail och telefon och du kommer att få feedback på inlämnade uppgifter. Studieupplägget är rakt igenom teoretiskt, vi blandar uppgifter från studielitteraturen med fiktiva case.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad integrationspedagog. Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng.

Kursens innehåll:

 • Kunskap om kulturmöten
 • Kunskap om det mångkulturella Sverige
 • Förmåga att hantera kris och trauma samtal
 • Kulturella skillnader
 • Kulturens evolution
 • En förändrad värld
 • Kulturbegreppet
 • Främlingskap, förståelse och kommunikation

Relaterade artiklar

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

×
Ställ en fråga