Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik, (300 hp)

En av de största utmaningarna vi står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. Det krävs en mer effektiv och miljöanpassad framställning av de produkter som samhället efterfrågar och därför behövs ingenjörer med spetskompetens – precis vad du blir om du läser Industriell miljö- och processteknik. Utbildningen lär dig utveckla och använda de processer som krävs för hållbar råvaruförsörjning och resursutnyttjande. Inom Industriell miljö- och processteknik väljer du inriktningen Förnyelsebara produkter och bränslen eller Hållbar mineral- och metallutvinning.


FÖRNYELSEBARA PRODUKTER OCH BRÄNSLEN

Ett sätt att minska behovet av fossila råvaror är att skapa bioraffinaderier där en kombination av olika processer används för att omvandla biomassa till förnyelsebara bränslen, kemikalier och material. Väljer du denna inriktning får du chansen att vara med och utforma dagens och morgondagens kemiska processer och utveckla dessa produkter.

HÅLLBAR MINERAL- OCH METALLUTVINNING

Dagens mineraltekniska och metallurgiska ingenjörskonst handlar i allt större utsträckning om att designa processer som minimerar energibehov, optimerar resursanvändning, minskar mängden växthusgaser, eliminerar stoftutsläpp och stöder konceptet för en hållbar utveckling. Denna inriktning är unik i Sverige (och en av få i Europa) och specialiserar dig på just dessa områden.

PRAKTIK, STIPENDIER OCH NÄRHET TILL NÄRINGSLIVET

Industriell miljö- och processteknik samarbetar med ledande biobränsle- och processindustrier och dessa fungerar som fadderföretag till dig som student. Detta ger en unik möjlighet att bygga relationer med intressanta arbetsgivare redan från dag ett och få stöd med alltifrån studieresor, sommarjobb och examensarbeten. Ett halvårs industripraktik ingår även i utbildningen, vilken ger dig värdefulla kontakter samtidigt som du får prova på ingenjörsyrket. Det finns också generösa stipendier att söka för dig som läser utbildningen.

När du är klar med civilingenjörsutbildningen i Industriell miljö- och processteknik, vad väntar dig då? Som färdigutbildad civilingenjör i Industriell miljö- och processteknik är din kompetens mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen erbjuder också en bredd som gör att du kan arbeta inom i stort sett all processindustri såsom läkemedels-, kemikalie-, pappers- och gruvindustrin, och med hela världen som din arbetsmarknad.

Relaterade artiklar

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

×
Ställ en fråga