Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Etableringskurs

Etableringskurs är till för dig är nyanländ till Sverige och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Vill du läsa svenska på ett roligt sätt och i din egen takt?

På Etableringskursen blandas undervisning i svenska med musik, gemensamma aktiviteter och praktisk övning. Studierna byggs upp för att vara arbetsförberedande och samhällsorienterande.

Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och anpassas efter individens förutsättningar och behov.

Efter avslutad utbildning

Du som genomgått utbildningen erhåller ett kompetensintyg, som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas i kartläggningen vid intag till Sfi.

Relaterade artiklar

    Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

    Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

    Villkor

    ×
    Ställ en fråga