Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationDiplomerad Fastighetsförvaltare

Folkuniversitetet har sedan ett femtontal år tillbaka bedrivit en av marknadens mest populära och eftertraktade utbildningar för tjänstemän och yrkesutövare inom fastighetsbranschen. De senaste åren har vi fått tydliga indikationer på en bransch i förändring. Därför är vi stolta över att ha lyssnat på kursdeltagare och utbildningsansvariga och förändrat utbildningsfokus mot de nya krav och förväntningar som branschen ställer. Från och med hösten 2011 erbjuder vi en reviderad och utvecklad fastighetsutbildning som berör både bygg och förvaltning men där tonvikten ligger inom juridik, ekonomi och service.

Att äga eller förvalta fastigheter innebär ett stort ekonomiskt och juridiskt ansvar och det krävs genuina och omfattande kunskaper inom vitt skilda områden. Traditionellt sett delas fastighetsföretagandet in i ekonomisk respektive teknisk förvaltning. Genom att komplettera med bl.a. kund-, miljö- och samhällsfokus lägger vi till delvis nya perspektiv. Efter genomgången och godkänd utbildning skall kursdeltagarna besitta en bred kunskap och förståelse för förvaltandet av fastigheter.

Utbildningen innehåller 6 delkurser

  • Rättskunskap för fastighetsförvaltare
  • Fastighetens ekonomi
  • Byggnadsobjekt och byggprocesser
  • Kommersiell fastighetsrätt
  • Resurs och hållbarhet
  • Marknad, uthyrning och kundhantering

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har tidigare erfarenheter av fastighetsbranschen i roller som biträdande förvaltare, förvaltningsassistent, fastighetsvärd eller andra roller som gett dig en bra inblick i branschen.

Förkunskapskrav

Viss branscherfarenhet samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Kontakta Folkuniversitetet om du är osäker över om dina kunskaper räcker. Vi kan erbjuda grundkurser inom företagsekonomi vid behov. Du får då 50% rabatt på kurspriset om du samtidigt är anmäld till utbildningen.
Relaterade artiklar

Ansök till Diplomerad Fastighetsförvaltare, Folkuniversitetet Stockholm

Om du vill få mail med studentrabatter och studietips kan du fylla i din e-postadress nedan innan du klickar på Ansök nu.

Nyhet: Du kan även få tips om passande deltidsjobb och internship!

Villkor

×