Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

VillkorCivilingenjör Rymdteknik 300 hp

Utbildningen är till för dig som vill forska eller utveckla ny teknik inom rymd och flygområdet. Kanske kommer du att bygga satelliter, studera jordens klimat, utforska solsystemet, eller utveckla nya raketmotorer för raketer och flygplan. Rymdteknikutveckling och rymdforskning bedrivs ofta i en spännande internationell miljö och många av våra studenter gör sitt examensarbete utomlands.

De första 5 terminerna läser du grundläggande matematik, fysik och teknik vid Luleå tekniska universitet. Det första året är ett basår med mycket matematik och fysik, som i stort sett är gemensamt för alla civilingenjörsprogram. Därefter läser du allt fler kurser som är viktiga för utbildningen i rymdteknik. Teknikkurserna handlar till exempel om elektronik, flygteknik och datateknik. Du får din rymdspecialisering under de sista 4 terminerna, då du läser vid institutionen för rymdvetenskap i Kiruna. Där samarbetar Luleå tekniska universitet och Umeå universitet inom utbildning och forskning om rymden och miljön. Du får möjlighet att läsa delvis utomlands, inte minst inom en specialisering i flygteknik, vid Monash universitetet i Melbourne. En för Europa unik rymdforskningsmiljö har byggts upp i Kiruna. Där finns Institutet för rymdfysik, som är ett av världens förnämsta rymdforskningscentra. Institutet bygger bl a satellitinstrument för fjärran färder till andra planeter och himlakroppar. Från Esrange sänder man upp sondraketer och jättelika höghöjdsballonger. Det kan handla om ozonforskning lika väl som studier av universums ursprung. Den internationella radarorganisationen EISCAT har också en av sina mottagarstationer i Kiruna. Här kan det handla om studier av meteorer och norrsken. Du läser ett antal kurser inom specifika rymdområden och väljer under utbildningens gång mellan tre fasta specialiseringar (examensinriktningar) inom rymdtekniken, men du kan också kombinera din egen inriktning med annat kursval. Du får en inblick i svensk och internationell rymdforskning och erbjuds möjlighet att delta i riktiga satellit-, raket- eller ballongprojekt. Utbildningens sista termin ägnar du åt ett forskningsnära examensarbete vid något företag eller universitet, oftast utomlands.

Inriktningar

RYMDFARKOSTER OCH INSTRUMENTERING Du lär dig om de speciella förhållandena i rymden, t ex strålningsmiljö, heta plasmor, gravitation, elektromagnetism och mikrometeoriter. Du planerar och konstruerar utrustning för satelliter, raketer och höghöjdsballonger och lär dig hur signaler från dessa analyseras. Elektroniken spelar en stor roll för detta arbete. RYMDENS OCH ATMOSFÄRENS FYSIK Du lär dig fysiken bakom fenomenen i kosmos och i jordens atmosfär, om bl a solsystemet, universums skapelse och struktur, svarta hål, supernovor, ozonhålet, växthuseffekten och föroreningar samt hur fenomen i rymden och atmosfären observeras med moderna instrument från jorden och rymden. FLYGTEKNIK Du läser förutom flera kurser inom rymdteknik också grundläggande och avancerade kurser i flygteknik. Du får därför en utbildning som är unik inom Sverige, men som vid utländska universitet går under namnet Aerospace engineering. Du får kunskaper inom flera ämnen som är viktiga inom flygteknik t.ex. aerodynamik, flygmotorteknik, flygplanshållfasthet, avionik och rymdflygteknik. Du kan sedan specialisera dig på beräkning och simulering av flygtekniska system. Inom inriktningen så får du en möjlighet att läsa flygteknik delvis utomlands, vid Monash universitetet i Melbourne. Studier vid Monash kan inte garanteras eftersom det förutsätter en exakt balans i utbytet av studenter.

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger en bred teknisk och naturvetenskaplig kompetens med rymdfysik, rymdteknik och flygteknik som centralt tema. Du kan t ex arbeta vid något stort företag inom rymdflygbranschen, vid något universitet som forskarstuderande, eller vid någon av de många organisationer som vill höja sin kompetens om rymden, p g a intresse för satellitnavigering, mobiltelefoni, fjärranalys, miljöstudier, strålningsförhållanden eller kartografi. Hittills har många av våra studenter valt forskarstudier, t.ex. inom Luleå tekniska universitets nationella forskarskola i rymdteknik. Många studenter siktar på en rymdkarriär vid utländska universitet och rymdorganisationer.
Relaterade artiklar

    Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

    Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

    Villkor

    ×
    Ställ en fråga